Dissabte, 13 juliol 2024
  • Dissabte, 13 juliol 2024
La Bustia ajuntament Abrera

Abrera aprova el cartipàs, les dedicacions i les indemnitzacions

Per 10 de juliol de 2019 a les 7:00 0 1862 Visites

El govern compta amb tres dedicacions exclusives, una al 50% i nou al 25%

L’Ajuntament d’Abrera ha donat compte la nova estructura municipal, del nou cartipàs i les dedicacions, retribucions i indemnitzacions per a assistències als òrgans col·legiats. 

Jesús Naharro, alcalde amb dedicació exclusiva és el responsable de Participació Ciutadana amb un sou brut anual de 44.208 euros.

Francisco Sánchez, 1r tinent d’alcalde, titular de les regidories de Gent Gran, Cultura i Festes Populars, amb una dedicació del 25% i una retribució de 19.470 euros bruts anuals.

Guadalupe Marcos, 2a tinenta d’alcaldia, amb dedicació exclusiva  i un sou brut de 38.941 euros bruts anuals, està al capdavant de les regidories de Promoció Econòmica; Comerç i Mercats municipals; Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; Recursos; Projectes tecnològics i Turisme.

Maite Novell, 3a tinenta d’alcaldia, amb una dedicació del 50% i una retribució de 19.470 euros bruts anuals, és responsable de Serveis Econòmics i Recursos Financers; Atenció a la Ciutadania; Gestió Documental; Transparència i Gestió de les Persones.

Albert Roca, 4t tinent d’alcalde, amb una dedicació del 25% i una retribució de 9.735 euros bruts anuals està al capdavant de les regidories d’Espai Públic i de Projectes Estratègics i de Desenvolupament Urbà.

Xavier Serret és el regidor de Medi Ambient, amb una dedicació del 25% i una retribució de 19.470 euros bruts anuals.

Giulia Mirto, amb dedicació exclusiva i un sou brut anual de 38.941 euros bruts anuals, és la titular d’Acció Social; Educació; Infància i Habitatge.

Montserrat Navarro amb una dedicació del 25% i una retribució de 9.735 euros bruts anuals, porta les regidories de Comunicació; Igualtat; LGTBIQ+ i Convivència Ciutadana

Alfred Delgado amb una dedicació del 25% i una retribució de 9.735 euros bruts anuals, està al capdavant de Joventut i la regidoria adjunta de Festes Populars

Arantxa Galofré amb una dedicació del 25% i una retribució de 9.735 euros bruts anuals, és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria històrica i adjunta de Cultura

Mercedes Álvarez amb una dedicació del 25% i una retribució de 9.735 euros bruts anuals, porta les regidories d’Obres; Urbanisme i Planejament Urbanístic

Jordi Moreno amb una dedicació del 25% i una retribució de 9.735 euros bruts anuals, és el titular d’Esports, Mobilitat i Transport.

Sara Roca, amb una dedicació del 25% i una retribució de 9.735 euros bruts anuals, és la regidora de Salut Pública i Benestar.

Les indemnitzacions per assistència al Ple pels regidors que no tenen dedicació exclusiva ni parcial, en aquest cas els membres de l’oposició, són de 454 euros. Per les Comissions Informatives, 302,5 euros. Per Junta de Govern, 402 euros i per la Comissió Especial de Comptes, 302,5 euros. Els grups municipals obtindran 22,52 euros mensuals per cada regidor i 225,25 euros mensuals per cada grup.

En les eleccions municipals celebrades el 26 de maig, el PSC va obtenir majoria absoluta amb 11 representants, ERC 2, Ad’A  2 regidors, Abrera en Comú 1 i Cs també 1 regidor. El 15 de juny es va constituir el consistori del nou mandat.

Print Friendly, PDF & Email
Etiquetes:
Categoria:   Abrera, Política