Dilluns, 22 juliol 2024
  • Dilluns, 22 juliol 2024
La Bustia ple cartipas 2023 Abrera

Abrera aprova el cartipàs municipal i les retribucions econòmiques dels regidors

Per 20 de juliol de 2023 a les 19:00 0 527 Visites

El govern del PSC té quatre grans àrees i compta amb dues dedicacions exclusives, cinc al 25% i dos al 75%, mentre que l’alcalde desenvoluparà el càrrec sense un règim específic

El Ple d’Abrera ha aprovat el cartipàs amb les delegacions, dedicacions i retribucions econòmiques de l’alcalde i els regidors. El nou govern té quatre grans àrees: Serveis a les Persones i Benestar, Cultura i Lleure, Economia i Promoció de la Vila, Serveis Generals, Territori, Medi Ambient, Salut Pública i Sostenibilitat.

L’alcalde Jesús Naharro (PSC) és també responsable d’Agenda d’Objectius de Desenvolupament Sostenible. Giulia Mirto (PSC) és 1a tinent d’alcaldia, regidora d’Acció Social i Drets de la Ciutadania, Convivència Ciutadana, Gent Gran, Igualtat, Feminisme i LGTBI, Participació Ciutadana i Relació amb les Entitats i presidenta de l’Àrea de Serveis a les Persones i Benestar. Francisco Sánchez (PSC) és 2n tinent d’alcaldia, regidor de Cultura i Gestió de les Persones i president de l’Àrea de Cultura i Lleure.

Mercedes Álvarez (PSC) és 5a tinent d’alcaldia, regidora d’Activitats i Urbanisme, Aigua, Medi Ambient, Acció Climàtica i Sostenibilitat Energètica i Promoció d’Habitatge i presidenta de l’Àrea de Territori, Medi Ambient, Salut Pública i Sostenibilitat. Maria Teresa Novell (PSC) és 3a tinent d’alcaldia, regidora de Comerç, Promoció Econòmica, Serveis Econòmics i Turisme i Promoció de la Vila i presidenta de l’Àrea d’Economia i Promoció de la Vila.

Arantxa Galofré (PSC) és 4a tinent d’alcaldia, regidora d’Atenció Ciutadana, Comunicació, Gestió Documental, Infància, Innovació Tecnologia, Joventut, Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Secretaria i Transparència i Bon Govern i presidenta de l’Àrea de Serveis Generals. Jordi Moreno (PSC) és regidor d’Esports i Benestar. Concepción Sierra és regidora d’Educació.

José Antonio Zafra (PSC) és regidor d’Animals de Companyia, Espai públic, Obres i Serveis Municipals, Projectes Estratègics i Desenvolupament Urbà i Salut Pública. Alfred Delgado (PSC) és regidor de Mobilitat i Transport i Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.

A l’oposició estan per Alternativa en Comú, José Andrés Martín, Joaquín Eandi, Iraida Adell i Raúl Montesinos; per ERC, Sara Roca; pel PP, Alba Llidó; i per Vox, Jaume Casino.

 

Sous i indemnitzacions

L’alcalde Jesús Naharro, que és també diputat a la Diputació de Barcelona, desenvoluparà el seu càrrec a l’Ajuntament sense un règim de dedicació específic i, en conseqüència, sense percepció de retribucions ni alta a la Seguretat Social, però amb dret a percebre les indemnitzacions per assistència a sessions d’òrgans col·legiats municipals.

Pel que fa a la resta les retribucions econòmiques, totes en bruts anuals, dues regidores, Giulia Mirto i Arantxa Galofré tenen una dedicació exclusiva amb 42.623,98 euros anuals. Amb una dedicació del 75% i una retribució de 31.967,98 euros, Maria Teresa Novell i José Antonio Zafra. I amb un 25% i 10.655,99 euros, Francisco Sánchez, Jordi Moreno, Mercedes Álvarez, Concepción Sierra i Alfredo Delgado.

Les indemnitzacions dels membres de la Corporació que no tenen cap règim de dedicació exclusiva o parcial són per l’assistència a les sessions: del Ple 495,68 euros; de la Comissió Informativa General 330,28 euros; de la Junta de Govern Local 438,91 euros; i de la Comissió especial de Comptes 330,28 euros.

 

Plens

Les sessions plenàries són el tercer dijous de cada mes a les 19h.

 

Els 17 representants del nou mandat 2023-2027 d’Abrera són 10 del PSC, 4 d’Alternativa En Comú, 1 d’ERC, 1 de Vox i 1 del PP.

Fotografia de portada: El Ple d’Abrera del 27 de juny ha aprovat el cartipàs per al mandat 2023-2027 [Aj]

Print Friendly, PDF & Email
Etiquetes:
Categoria:   Abrera, Política