Dimarts, 18 juny 2024
  • Dimarts, 18 juny 2024
La Bustia vistes Can Sunyer carrer Pedraforca Castellvi

Castellví afegeix propostes aportades pel veïnat en el projecte d’urbanització de Can Sunyer

Per 26 de gener de 2024 a les 18:00 0 213 Visites

El text s’ha tornat a aprovar inicialment i torna a estar en exposició pública

El projecte d’urbanització de Can Sunyer de Castellví s’ha tornat a aprovar inicialment recollint en el redactat propostes de millora aportades pel veïnat durant la primavera del 2023 via al·legacions i suggeriments. La majoria estan relacionades amb la configuració de les connexions al futur clavegueram.

El text s’exposarà al públic fins al 27 de febrer. Els propietaris de finques a l’àmbit de Can Sunyer podran adreçar-se a l’Ajuntament si tenen dubtes o consultes sobre el text. També podran demanar una reunió amb els serveis tècnics municipals durant el termini d’exposició pública.

En paral·lel s’està redactant el projecte de reparcel·lació, que és l’altre document necessari per poder fer les obres pendents d’urbanització a Can Sunyer i executar, entre d’altres, el clavegueram.

El projecte aprovat inicialment el març del 2023 es va deixar sense efecte el setembre passat, un cop revisades les al·legacions presentades, per tal de fer un nou redactat que incorporés millores i propostes aportades en aquesta fase inicial d’al·legacions.

Fotografia: Vistes parcials del barri des del carrer del Pedraforca [Aj]

Print Friendly, PDF & Email
Etiquetes: