Divendres, 14 juny 2024
  • Divendres, 14 juny 2024

El jutjat desestima el recurs de Sorea contra l’Ajuntament de Collbató per la nova gestió del servei d’aigua a GIACSA

Per 11 de gener de 2018 a les 22:49 0 817 Visites

El Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Barcelona ha declarat inadmès el recurs que havia presentat l’empresa Sorea, Sociedad General de Abastecimiento de Aguas, contra l’Ajuntament de Collbató i contra Gestió Integral d’Aigües de Catalunya, S.A. (GIACSA).

En els seus fonaments de dret, la jutgessa comparteix els arguments de l’Ajuntament i afirma que resulta qüestionable l’interès legítim de Sorea tenint en compte que “la concessió va finalitzar el desembre de 2015, raó per la qual la decisió adoptada per l’Ajuntament de reinternalitzar la gestió del servei no afectava en res a l’entitat actora (Sorea) ni de forma directa ni indirecta, ni és una decisió que repercuteixi en els interessos de Sorea, ja que efectivament l’Ajuntament de Collbató, en cas d’estimació del recurs, no estaria obligat a gestionar el servei de forma indirecta mitjançant un concessionari”.

Segons fonts municipals, “com la concessió ja va finalitzar, l’Ajuntament tenia la potestat de triar lliurement el tipus de gestió que volia per al subministrament d’aigua a la vila, sense cap mena d’obligació envers l’anterior model de concessió o l’empresa que hi participava”.

La sentència del cas de Collbató dóna segons explica l’ajuntament, ” dona resposta a un llarg procés que es va iniciar l’11 d’abril de 2016, quan Sorea, Sociedad General de Abastecimiento de Aguas va presentar un recurs contra l’acord del ple de l’ajuntament de Collbató del 21 de març de 2016 pel que es desestimaven les al·legacions contingudes en l’escrit de Sorea del 7 de març d’impugnació d’acords del ple de l’Ajuntament celebrat l’1 de febrer i que havia aprovat en gestió directa, el subministrament d’aigua potable, l’adhesió del municipi al consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (GIACSA) i la gestió del servei mitjançant aquest consorci”.

L’11 d’octubre de 2016, Sorea va demanar al jutjat que anul·lés els acords que impugnava i tots els actes que s’haguessin fet en execució d’aquests acords. El 29 de novembre, l’ajuntament va demanar que no s’admetés a tràmit el recurs per manca de capacitat processal i manca de legitimació activa i subsidiàriament es desestimés i es confirmés l’acte recorregut, tal com ha fet la jutgessa.

Contra aquesta sentència, Sorea pot presentar recurs d’apel·lació.

Print Friendly, PDF & Email