Dilluns, 17 juny 2024
  • Dilluns, 17 juny 2024
la bustia ple municipal abrera

Ple municipal ordinari d’Abrera

Per 28 de novembre de 2018 a les 12:00 0 766 Visites

La sessió se celebra el dijous a partir de les 19h amb el següent ordre del dia:

1r PUNT. Acta del Ple Ordinari celebrat el dia 27.09.18 . Acta del Ple Extraordinari celebrat el dia 6.11.18

2n PUNT. Expedient G02/2015/1. Actualització de la designació de representants de l’Ajuntament en diverses entitats, organismes i associacions

3r PUNT. Expedient 8603/2018. Reconeixements extrajudicials de crèdit – Aprovació inicial expedient de modificació de crèdits núm. 10/2018 – suplement de crèdits – OPA’S

4t PUNT. Expedient 8640/2018. Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, relativa a l’aprovació inicial del Pla urbanístic de l’activitat económica (PDUAE) del Baix Llobregat Nord

5è PUNT. Expedient 8744/2018.Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, relativa a la implantació de la T-MOBILITAT

6è PUNT. Expedient 8745. Moció presentada pels grups de PSC, ERC i CIU, per declarar Abrera municipi feminista.

7è PUNT. Expedient 8864/2018. Moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera en Comú per la defensa de les institucions catalanes i de reprovació del Rei Felip VI

8è PUNT. Expedient 8922/2018. Moció presentada pel Grup Municipal d’Abrera en Comú relativa a l’habitatge.

9è PUNT. Urgències.

ACTIVITAT DE CONTROL

10è PUNT. Expedient núm.: 8047/2018 i G02/2015/1. Donar compte de la nova composició del grup polític municipal d’ERC-AM

11è PUNT. Expedient 8601/2018. Donar compte al Ple de la informació pressupostària i moviments de tresoreria del 3T de 2018.

12è PUNT. Expedient 8200/2018. Donar compte dels informes trimestrals de morositat del 3T de 2018.

13è PUNT. Expedient núm. 7466/2018. Donar compte de la relació de Decrets i de la relació dels acords de les Juntes de Govern de setembre i octubre de 2018.

14è PUNT. Precs i Preguntes.

Print Friendly, PDF & Email
Etiquetes:
Categoria:   Abrera, Política