Dimarts, 21 maig 2024
  • Dimarts, 21 maig 2024
Castellví - Ple - Política

Ple ordinari a Castellví de Rosanes

Per 26 de novembre de 2018 a les 12:00 0 741 Visites

Es debatrà una moció per l’absolució dels pressos polítics

La sessió se celebra aquest dilluns a les 19h amb el següent ordre del dia:

Aprovació actes anteriors (05/2018 i 06/2018)

02. Correspondència i disposicions oficials

03. Donar compte de decrets

04. Ratificar decrets d’alcaldia núm. 0738, 0759 i 0778

05. Aprovació inicial modificació de crèdits 08/2018 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

06. Aprovació definitiva declaració d’utilitat pública, relació de béns i drets a expropiar, necessitat d’ocupació i aprovació inici expedient fixació justipreu (projecte d’obra portada d’aigua al Taió).

07. Moció a favor de l’absolució dels presos polítics (ACM-AMI)

08. Precs i preguntes

Print Friendly, PDF & Email