Diumenge, 26 maig 2024
  • Diumenge, 26 maig 2024
labustia pdui bln

Sant Esteve presenta al·legacions al PDUI de la ròtula Abrera-Martorell

Per 25 d'abril de 2019 a les 7:00 0 1019 Visites

L’Ajuntament vol preservar els camins rurals i passos cívics per la B-224 i la interconnexió amb el cinturó oest de Seat

L’Ajuntament de Sant Esteve ha defensat davant de la Direcció General d’Urbanisme i Carreteres les al·legacions presentades al Pla Director Urbanístic i d’Infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera.  Les propostes aborden mesures per integrar les noves infraestructures viàries a l’entorn o la priorització de connexions que evitin la saturació de la xarxa.

Les al·legacions se centren en l’afectació del municipi i incorporen prescripcions per reduir l’efecte barrera. Pel que fa al reclamat desdoblament de la B-224 es demana el manteniment de les relacions tant territorials com de vianants. És a dir, que el projecte respecti els passos cívics i camins rurals, i creï aquelles continuïtats que actualment no existeixen.

El manteniment de les continuïtats viàries i rurals existents també es planteja pel cinturó oest de Seat i es demana l’execució de solucions d’integració en els punts de major dificultat, com poden ser falsos túnels, passos de fauna, etc.

En les prescripcions exposades es demana també prioritzar la connexió del cinturó oest de Seat amb altres vies, com la B-224, la B-40 o l’A-2, per evitar la saturació de la xarxa viària.

Print Friendly, PDF & Email
Etiquetes: