Divendres, 14 juny 2024
  • Divendres, 14 juny 2024
La Bustia Pompeu Fabra selectivitat PAU dimarts 4 juny 2024

Tres alumnes de l’institut Creu de Saba d’Olesa no poden fer la selectivitat per un error en la matrícula: Expliquen el problema i el centre educatiu respon i lamenta la situació

Per 6 de juny de 2024 a les 13:00 0 1262 Visites

Demanen que els seus fills puguin fer les PAU a la convocatòria especial de la setmana vinent per la falta de supervisió i de comunicació del centre i que no s’hagin d’esperar al setembre

 

La Bústia ha rebut una carta d’una mare en representació dels tres afectats i, a continuació, ens hem posat en contacte amb la direcció de l’institut Creu de Saba d’Olesa per conèixer la seva versió, que ha emès un comunicat. Publiquem els dos escrits rebuts a la redacció i informarem si es produeixen novetats.

 

Explicació del problema, gestions i el que demanen les famílies dels 3 alumnes afectats

Escrivim aquest correu en nom de les famílies de 3 alumnes de l’INS Creu de Saba afectats per greus incidències en la supervisió de la seva matrícula d’accés a les PAU.

Els alumnes es van matricular de Selectivitat amb presència i supervisió del coordinador de les PAU de l’Institut Creu de Saba d’Olesa de Montserrat. Tant ells com les famílies pensàvem que es feia tot des de l’Institut i que no calia supervisar res més. En cap moment ningú ens ha avisat de res, ni un correu, ni cap avís.

Dos dels afectats comprovem el 31/5 que la matrícula no està finalitzada. El coordinador s’assabenta per les famílies, cosa que demostra que no s’havia fet cap tipus de supervisió. Transmetem la situació a la direcció. Fem una instància a l’oficina de les PAU i ens contesten negativament, per fora de termini. El centre també la fa, explicant que hi havia una incidència tècnica, i contesten igual. Parlem amb l’inspector de zona, el mateix.

En aquest moment, tots ells, han tancat el tema al·legant que han estat els propis alumnes els que no han fet bé la gestió. En cap moment les famílies han tingut constància que calia revisar res. Hem cregut que era el centre qui tenia aquesta funció, i els nostres fills així ens ho asseguraven. Però el centre ens trasllada la responsabilitat. Curiosament, ens han informat que canviarien el coordinador de les PAU i el protocol de l’Institut, però no s’admet cap responsabilitat.

Alguns dels alumnes afectats es van arribar a presentar a les proves i els van enviar cap a casa, amb el trauma que això representa per ells. El centre tampoc estava al corrent de la seva situació, ni de res.

Des de l’Oficina d’accés a les PAU ens confirmen que si l’INS assumeix responsabilitats, hi hauria opció que fessin la prova la setmana vinent en la 2a convocatòria.

Com a famílies, admetem la nostra responsabilitat, però el centre no admet res.

Demanem: l’oportunitat de poder participar al procés extraordinari de la setmana vinent, atenent a la falta de supervisió i de comunicació per part del centre educatiu.

 

Maria Ruiz, Rafael Fraile, Yuwei Zhuo, Núria Ojalvo i Joan Viñas, pares de les famílies dels 3 alumnes afectats.

Olesa de Montserrat

 

El centre educatiu respon amb un comunicat

Des de l’Institut Creu de Saba volem aclarir els fets relacionats amb la recent queixa presentada per una família relativa a la no participació del seu fill a les Proves d’Accés a la Universitat (PAU). A més, lamentem informar que s’estan fent afirmacions falses que embruten la bona imatge del Centre.

En primer lloc, cal destacar que el procés per a aquestes proves consta de dues fases ben diferenciades: la prematrícula i la matrícula. La fase de prematrícula es coordina des del Centre, seguint estrictament els procediments establerts per la normativa vigent, mentre que la fase de matrícula és responsabilitat exclusiva de l’alumnat. Des de l’Institut Creu de Saba garantim que els nostres alumnes estiguin informats i preparats per completar amb èxit ambdues fases.

– Prematrícula i assignació de clau personal: Durant una sessió monogràfica coordinada pel coordinador de batxillerat del Centre, ajudem els alumnes a realitzar la prematrícula per a les PAU. En aquest procés, cada alumne rep una clau personal que ha de ser utilitzada per formalitzar la matrícula definitiva. Aquesta clau és única i intransferible, i l’ús correcte és responsabilitat de cada alumne.

– Formalització de la matrícula: Els centres educatius no tenen autorització per realitzar la matrícula de les PAU en nom dels alumnes. Aquest procés es fa de manera individual i, en cas que l’alumne no sigui beneficiari d’una beca, implica el pagament de les taxes corresponents.

– En relació a la queixa presentada per la família, aquest alumne no va completar el procés de matrícula. El seu pare va al·legar problemes tècnics a l’oficina de les PAU i va sol·licitar l’ajuda del Centre per seguir els passos de reclamació. Des del Centre es va recolzar a la família mitjançant la presentació per part del Director d’una instància institucional, fent constar els motius tècnics esmentats pel pare en la seva reclamació prèvia, però aquesta va ser desestimada. L’oficina de les PAU va reiterar que la responsabilitat de la matrícula recau exclusivament en els alumnes.

– El Centre ha seguit tots els procediments establerts i ha donat el suport necessari dins del seu àmbit de competències. És important remarcar que l’alumnat és responsable de completar la matrícula amb les claus personals proporcionades i realitzar els pagaments corresponents en els terminis establerts.

– Decisions de les autoritats: Totes les reclamacions oficials presentades per la família no ha prosperat per motius obvis, i els intents de la família de responsabilitzar l’institut no tenen fonament.

Per tant, des de l’Institut Creu de Saba, reafirmem que hem complert amb totes les nostres obligacions i hem proporcionat la informació i l’ajuda necessària als nostres alumnes perquè poguessin completar els tràmits de les proves. Lamentem la situació viscuda per l’alumne i la seva família, però la responsabilitat de no haver formalitzat la matrícula és exclusivament de l’alumne.

Institut Creu de Saba, 6 de juny de 2024

Olesa de Montserrat

 

Fotografia: Uns 42.500 estudiants a Catalunya s’han examinat entre dimarts i dijous de la selectivitat, a la fotografia una de les aules de la Pompeu Fabra el dimarts [ACN]

Print Friendly, PDF & Email
Etiquetes: