Dilluns, 22 juliol 2024
  • Dilluns, 22 juliol 2024
labustia sesrovires ses

Sant Esteve estudia aplicar una taxa per l’ús de línies de domini públic

Per 1 d'abril de 2019 a les 12:00 0 793 Visites

El tribut afectaria a empreses privades de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs


La Diputació de Barcelona ha realitzat un estudi sobre les afectacions que tenen el transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs al municipi de Sant Esteve Sesrovires. El treball analitza l’aplicació de tarifes unitàries per cada tipus de línia afectada a través d’una taxa municipal específica per l’ús d’espais de domini públic.

L’estudi realitzat ha localitzat, caracteritzat i determinat 49,5 km de línies i instal·lacions de transport d’electricitat, aigua, gas i hidrocarburs, dels quals 6,5 km transcorren afectant terrenys de domini públic local. A partir d’aquesta afectació, el treball determina que l’estimació de la possible recaptació de la taxa per aquest concepte és de 40.000 euros anuals.

Aquest tipus d’estudis són una eina per facilitar als gestors polítics l’anàlisi de la conveniència de redactar i aprovar una Ordenança Fiscal per implantar una taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per part de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs.

Print Friendly, PDF & Email